Arbetsmiljöutveckling

Introduktion

Både den fysiska arbetsmiljön och psykosociala arbetsmiljön är viktig för att verksamheten ska fungera väl. På senare tid har insikten ökat om hur viktig den psykosociala delen är, 2016 infördes också nya föreskrifter av Arbetsmiljöverket där arbetsgivaren numer har långt större ansvar för arbetsmiljön än tidigare, läs mer om föreskrifterna här.

Vi är väl medvetna om att systematiskt arbetsmiljöarbete för många företagare halkar ned på prioriteringslistan och vår uppfattning är att många tror att det krävs ett omfattande arbete för att komma igång samt att det tar lång tid innan man ser något resultat. Vi har ett pragmatiskt och enkelt arbetssätt vid både kartläggning och framtagande av arbetsmiljöplan, hör gärna av dig för att veta mer.

Kartläggning fysisk arbetsmiljö och

Givetvis påverkar karaktären på den verksamhet ni bedriver arbetssätt och metod när det gäller hur vi ger stöd i kartläggning. Oavsett om det verksamheten t.ex. är en kontorsverksamhet eller bygg- och anläggningsverksamhet är ofta det sk. SAM testet en bra utgångspunkt i kartläggningen. SAM testet genomförs digitalt och visar om ni följer lagstiftningens krav inom arbetsmiljöområdet, hur väl ni arbetar efter föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete och hur aktivt förebyggande ni agerar i arbetsmiljöfrågorna.

Efter att kartläggningen är gjord bistår vi med stöd och rådgivning gällande att ta fram en åtgärdsplan för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kartläggning psykosociala arbetsmiljö

Även gällande den psykosociala arbetsmiljön kan SAM testet vara en väl fungerande utgångspunkt. Vår erfarenhet är dock att våra kunder ofta har en idé om vart i organisationen den psykosociala arbetsmiljön kan bli bättre, i dessa fall är använder vi en kombination av frågeenkäter och intervjuer för att kartlägga nuvarande situation och vad som bör åtgärdas.

Många gånger är skälen bakom brister i den psykosociala arbetsmiljön otydligt ledarskap och/eller organisering där man som medarbetare känner sig osäker på både vilket ansvar man har och vad som förväntas av en. Konsekvensen kan lätt bli en osund hög stressnivå som över tid sliter ut medarbetare.

Om du upplever att ni har en utmaning gällande stressnivån på din arbetsplats, se gärna filmen Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen”, framtagen av Arbetsmiljöverket. 

Kontakta gärna Jörgen Svedberg för att veta mer

jorgen.svedberg@ugglansvc.se
072-454 7691