Arbetsplatsrelaterade skador

Introduktion

Vid akuta skador på arbetsplatsen skall den skadade uppsöka närmsta sjukvårdsinrättning; den egna vårdcentralen eller akutintaget beroende på hur allvarlig skadan är.Vi på Ugglans Företagshälsovård försöker att i samarbete med Ugglans Vårdcentral Landvetter erbjuda hjälp vid skador för våra anslutna företag. Men bäst är att följa regeln ovan. Kontakta oss via vårt mobilnummer (0705 400344) innan ni skickar den skadade om ni är osäkra

Handlar det om mer kroniska skador som uppkommit över tid och den anställdeupplever att hen inte snabbt nog får den hjälp hen behöver från sin vårdcentral, kan vi på Ugglans Företagshälsovård naturligtvis ordna med ett läkarbesök och inledautredning och eventuell behandling. Vi har också ett nätverk av specialister attremittera till.

Som företagshälsa ser vi till helheten, vi utreder uppkomsten och vad som möjligenkan göras både för den anställde och för företaget för att liknande problem inte skalluppkomma igen.

Kontakta gärna Stephan Andius för att veta mer

stephan.andius@ugglansvc.se

0705-400 337